top of page

קבוצה

  • Facebook

ג'אן באיין

מנהל אומנותי

  • Facebook

מרתה בוז'יק

מנהל פרוייקט

0.png
  • Facebook

מיה וו

Графічна дизайнерка

  • Facebook

ויטלי ורדזאל

מנכ"ל

Miks Digital הוא צוות עם 12 שנות ניסיון בתחומי שיווק שונים באוקראינה ובארה"ב.

ה

אנחנו לא רק מייצרים SMM איכותי, אלא מבינים כיצד הוא משתלב בתקשורת השיווקית הכוללת של המותג, כיצד ואיפה הוא מחזק את המותג, פותר יעדים עסקיים קצרים וארוכי טווח.

ואנחנו אוהבים את העבודה שלנו ודואגים להצלחה היומיומית של כל לקוח לפעמים יותר מאשר הם עצמם.

4.png
  • Facebook

ג'אן באיין

מנהל אומנותי

1 (1).png
  • Facebook

מרתה בוז'יק

מנהל פרוייקט

3 (1).png
  • Facebook

מיה וו

מנהל פרוייקט

2.png
  • Facebook

ויטלי ורדזאל

מנכ"ל

5.png
  • Facebook

ויטלי ורדזאל

מנכ"ל

bottom of page